Forside

42

Artikler

394

Citationer

60

Abstracts

Placentagruppen laver obstetrisk forskning med fokus på moderkagens funktion

Moderkagens funktion er grundlaget for enhver graviditet og en forudsætning for fosterets vækst og
udvikling. Vores forskning tager udgangspunkt i at forstå, hvordan moderkagen fungerer. Vi har især fokus
på at forbedre vore muligheder for at måle, hvordan moderkagen fungerer i løbet af graviditeten.

Moderkagens funktion har altid fascineret mig i mit kliniske arbejde med graviditet og fødsel, og mit forskningsfelt har også rettet sig mod dette område. Derfor etablerede jeg Placentagruppen ved Aalborg Universitetshospital i 2014.
Kernen i forskningsgruppen er tidligere og nuværende PhD studerende. Der udover danner Placentagruppen grundlag for adskillige kandidatspecialer, bachelor projekter og andre forskningsprojekter.

I Placentagruppen er vi især anerkendte for vores anvendelse af MR skanning til at måle moderkagens funktion samt fosterets vækst og iltindhold i løbet af graviditeten.

Vi udgiver vores forskningsresultater som artikler i internationale tidsskrifter.

Placentagruppen deltager ofte i internationale kongresser med præsentation af vores forskningsresultater.

Hvert år i december holder Placentagruppen Julesymposium for gruppens forskere og samarbejdspartnere. Vi præsenterer årets forskningsresultater og diskuterer fremtidige forskningsprojekter.