Om os

Om Placentagruppen

Kernen i forskningsgruppen er tidligere og nuværende PhD studerende.

Personer i Placentagruppen

Anne Sørensen

Marianne Sinding

Ditte Nymark Hansen

Sidsel Linneberg Rathcke

Jennifer Lindberg