Perinatal invasiv infektion med gruppe A-streptokokker uden vandafgang